Các bạn đã từng biết GTA-VC rồi đó trò đó là trò offline .Nay đã được lên Online .Các bạn hãy xem chi tiết web và forum để biết thêm chi tiết .

Web:
http://sieuquaythanhpho.tk
Forum:
http://gta-vn.co.cc

Đây là ảnh của server chúng tôi:
Còn đây là video của game:


https://www.youtube.com/watch?v=k0kWF...layer_embedded

Tên server1 để kết nối vào game:vnnhuy.servegame.com

Tên server2 để kết nối vào game:vnnhuy2.servegame.com

Thời gian mở server cả tuần:
Mở từ lúc : 6h sáng tới 11h đêm


Link dowload full ở đây: http://www.gta-vn.co.cc/forum-f3/topic-t1.htm#238

Các lên level : http://www.gta-vn.co.cc/forum-f1/topic-t69.htm#244

Lệnh trong GTA_VC online ở đây:http://www.gta-vn.co.cc/forum-f3/topic-t20.htm#242

Yahoo chủ server : nguyen_ngoc_huy_89@yahoo.com
Yahoo chủ forum: boyyeutham_kg@yahoo.com

_____________________________________________
Server chúng tôi có nhiều chức năng và xe , item hơn mọi server khác.........